Μια άνιση μάχη

(Μαλάμος Κώστας (1913 – 2007) Την Άλλη Μέρα, 1976 Λάδι, 115 x 140 εκ. Συλλογή Μουσείου…